Om Nationella Arvsfonden

Det råder ingen tvekan om att Allmänna arvsfonden under åren bidragit till flera samhällsnyttiga projekt, men de senaste åren har svensken kunnat se en oroväckande trend där det står klart att den statliga arvsfonden i högre grad väljer att gynna projekt som få svenskar står bakom. Nationella Arvsfonden har som ambition att vara det som Allmänna arvsfonden misslyckas med att vara – en fond där avlidna svenskars pengar kommer den svenska allmännyttan till gagn. Flera av det svenska välfärdssamhällets bästa funktioner hade sin början som arvsfondsprojekt – på samma sätt kommer framtidens Sverige ha sin början i vad vi ger vårt stöd till idag.

Projektstöd kommer att kunna sökas ur den Nationella Arvsfonden för att finansiera allmännyttiga ändamål som den svenska allmänheten vill stödja och ställa sig bakom. Alltifrån kulturprojekt och folkbildning till brottsofferstöd och insatser för missgynnade samhällsgrupper, alla projekt som möter de [Allmänna Villkoren] har möjlighet att få finansiellt stöd från Nationella Arvsfonden. Har du en idé på ett projekt du vill göra men saknar finansiella möjligheter?

Om Allmänna arvsfonden

Vi känner alla till Allmänna arvsfonden och hur de arbetat under större delen av 1900-talet. En svensk medborgare avlider utan testamente och utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner, och följaktligen blir arvingen istället Allmänna arvsfonden. Arvet förs vidare ut i samhället och finansierar bland annat mångkulturförespråkande projekt och ger riktade bidrag till otaliga etniska organisationer där svenskar exkluderas. Efter 2015 fick arvsfonden även i uppdrag att skapa en särskild satsning på nyanlända som skulle löpa från och med 2016 och omfatta 120 projekt. Hur kan man som svensk känna sig trygg i att de pengar man lämnar efter sig går till svenska intressen? Vi har lösningen. 

Som så mycket i dagens Sverige skiljer sig verkligheten markant från den falska Sverigebild som målats upp av illvilliga aktörer. Trots Allmänna arvsfondens fagra ord och putsade fasad börjar det gå upp för den svenska allmänheten att fasaden är sprucken och att det som pågår innanför sprickorna är allt annat än fagert.

Allmänna arvsfonden har blivit till en destruktiv samhällsaktör som gärna går till rättegång mot avlidnas svenskars anhöriga för att lägga beslag på dödsbon samtidigt som de besinningslöst skänker miljonbelopp till projekt som den svenska allmänheten absolut inte kan ställa sig bakom.

Allmänna arvsfondens förtroende bland den svenska allmänheten är för alltid förbrukat sedan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap på våren år 2017 presenterade en rapport till Regeringen, i vilken man framlade att Muslimska Brödraskapet och andra islamistiska, anti-demokratiska grupper mottagit flera miljoner i arvsfondsbidrag. Att avlidna svenskars kvarlåtenskap har använts för att finansiera extremism och terrorism är inte bara ett hån mot våra döda, det är direkt skadligt för Sverige och en fara för den svenska allmänheten.
 
Att ett grundligt upprensningsarbete inom Allmänna arvsfonden är behövligt råder det ingen tvekan om. Att granska vad deras fondpengar faktiskt använts till och dessa projekts konsekvenser för Sverige är ett uppdrag som lämpligen bör utföras av ärliga journalister. Att ställa Allmänna arvsfonden under sträng tillsyn och ställa de samhällsomstörtande tjänstemännen inför rätta är ett uppdrag som lämpligen bör utföras av ärliga politiker.
 
För att dämpa skadeverkningarna av försummelsen som präglat svensk samhällsutveckling de senaste årtiondena är behovet av riktig samhällsnytta större än någonsin. Idag mer än någonsin behövs det som Allmänna arvsfonden utger sig för att vara. Vi längtar efter de ärliga journalister och politiker som gör rent hus med de omstörtande krafterna, men insatserna för det sargade svenska samhället kan inte vänta tills denna längtan förverkligas. Vi ärliga medborgare måste agera nu!

David Bergqvist

Ordförande Nationella Arvsfonden

David är tidigare ordförande i SD Nacka. Nu engagerad i Nationella Arvsfonden.

Carl Lundström

Carl Lundström

STYRELSELEDAMOT NATIONELLA ARVSFONDEN

Carl är finansman och entreprenör. Nu engagerad i Nationella Arvsfonden.

Jan Tullberg

STYRELSELEDAMOT NATIONELLA ARVSFONDEN

Jan är docent i företagsekonomi. Nu engagerad i Nationella Arvsfonden.

Torbjörn Rönnberg Nationella Arvsfonden

Torbjörn Rönnberg

STYRELSELEDAMOT NATIONELLA ARVSFONDEN

Kontakta oss

Vi svarar gärna på era frågor

kontakta oss i formuläret nedan eller på kontakt@nationellaarvsfonden.se

Rulla till toppen