Frågor och Svar

När skriva testamente?

Vem som helst kan skriva testamente när som helst. Vi rekommenderar alla att göra det oavsett ålder, men det är av naturliga skäl mer angeläget om du är äldre och den förväntade livslängden är kortare. Alla kan emellertid råka ut för en tragedi, och om man i en sådan situation önskar att ens kvarlåtenskap ska komma annan tillgodo än ens legala arvingar eller Allmänna arvsfonden, behöver man ha förordnat om det i ett testamente.

Men om man har anhöriga?

Bröstarvingar, d.v.s. dina barn och deras ättlingar, tillhör den första arvsklassen och har rätt till så kallad laglott, vilket innebär att de har laglig rätt till hälften av din kvarlåtenskap. Den andra hälften står det dig fritt att testamentera. Saknar du barn kan du alltså testamentera hela din kvarlåtenskap. Har du andra anhöriga kan du vilja göra dem till förmånstagare av en del av din kvarlåtenskap, men detta är helt upp till dig.

Hur fungerar den legala arvsordningen och arvsklasser?

Den första arvsklassen utgörs av dina bröstarvingar, d.v.s. dina barn och deras ättlingar. Styvbarn och fosterbarn ärver dig bara om du specifikt uttryckt det i ditt testamente. Bröstarvingar kan inte göras arvlösa, utan har rätt till laglott som är 50 % av din kvarlåtenskap. Om det finns en efterlevande make/maka ärver den före gemensamma bröstarvingar.

Allt utöver denna laglott har du rätt att förordna om på det sätt som du själv önskar i ett testamente. För den del av din kvarlåtenskap som du inte förordnar om, gäller den legala arvsordningen.

Den andra arvsklassen utgörs av dina föräldrar och deras barn, d.v.s. dina syskon. Dessa ärver endast om du saknar bröstarvingar (första arvsklassen).

Den tredje arvsklassen utgörs av far- och morföräldrar, mostrar, morbröder, farbröder och fastrar. Dessa ärver endast om det saknas arvingar i den första och den andra klassen.

Kusiner ärver inte varandra.

Om det saknas legala arvingar enligt ovan eller testamentstagare, tillfaller din kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden.

Kan jag testamentera till NA och begära att mitt arv går till specifika mottagare eller ändamål?

Ja. När du testamenterar till oss kan du uttrycka önskemål om hur du vill att vi fördelar ditt arv. Vi tillgodoser så långt det är möjligt, d.v.s. förutsatt att ändamålet existerar eller en testamentstagare är i livet och uppfyller eventuella villkor som du förordnat om. Dessa önskemål bör vara förhållandevis enkla. Det är en fördel om du kontaktar oss om du avser att göra denna typ av önskemål.

Tas administrativa kostnader ut?

Nej, vi tar inte ut några arvoden eller liknande för att driva arvsfonden. Det arbetet sker ideellt. Däremot finns det utrymme i stadgarna för att täcka kostnader vid t.ex. försäljning av fast egendom eller andra saker, samt möjlighet att vid behov bekosta jurist och täcka rättskostnader vid tvist om det är skäligt.

Hur snabbt slussas medel vidare?

Målet är att likvida medel som härrör från ett arv (vid försäljning av egendom räknas tiden från när fonden erhållit försäljningslikviden efter avdrag för omkostnader) ska delas ut till sina slutliga mottagare inom två månader. Stadgarna medger upp till fyra månader. Om det finns skäl att misstänka att ett arv kan leda till rättstvist kan Nationella Arvsfonden kvarhålla medel under längre tid för att täcka kostnader.

Hur kan ditt testamente formuleras?

Här följer exempel på formuleringar som du kan använda dig av för att testamentera till Nationella Arvsfonden.

  • ”All min kvarlåtenskap skall tillfalla Nationella Arvsfonden (organisationsnummer 802531-8828).”
  • ”Det är min vilja att återstoden av min kvarlåtenskap efter det att mina bröstarvingar erhållit sin laglott, skall tillfalla Nationella Arvsfonden (organisationsnummer 802531-8828).”
  • ”Om min äkta maka/make ej längre är i livet, skall all min kvarlåtenskap tillfalla Nationella Arvsfonden (organisationsnummer 802531-8828).”
  • ”Nationella Arvsfonden (organisationsnummer 802531-8828) skall erhålla ett legat enligt följande: […] Återstoden av min kvarlåtenskap skall tillfalla […].”

Hur ska det förvaras?

Testamentet måste förvaras så att du är säker på att den som hittar det är pålitlig. Därför kan det vara klokt att förvara det hos en särskild firma (advokat, jurist etc.) som erbjuder testamentsförvaring. Testamenterar du till Nationella Arvsfonden eller direkt till ändamål som vi stödjer, kan du förvara ditt testamente hos oss. Originaltestamentet bör inte förvaras hemma i bostaden. Kopior har ingen rättsverkan, utan det är bara det undertecknade och bevittnade originalet som gäller. Du kan emellertid upprätta flera original som är underskrivna och bevittnade. Se även nedan under Hur gör jag om jag vill återkalla eller ändra i mitt testamente?

Kan fonden förvara testamente?

Ja, vi kan förvara ditt testamente, alternativt en kopia av det om du vill förvara originalet på annan plats. Se ovan under Hur ska det förvaras?

Vad gäller beträffande kopior av testamente?

Kopior har ingen rättsverkan. Se ovan under Hur ska det förvaras?

Hur gör jag om jag vill återkalla eller ändra i mitt testamente?

Så länge det är möjligt bör man aldrig ändra i ett testamente. Det är säkrare att återkalla ett testamente och skriva ett nytt. Om du upprättat ett nytt testamente som befinns giltigt anses det gamla testamentet normalt vara återkallat, men säkrast är ändå att förstöra det.

För att få ut ditt testamente kontaktar du den tjänst som du anlitat för att förvara det, om du inte förvarar det själv. Många tar ut en avgift om du vill återkomma med ett nytt reviderat testamente för förvaring. På den fristående digitala tjänsten https://testamente.se är det emellertid kostnadsfritt. Om Nationella Arvsfonden förvarar ditt testamente kan du få tillbaka det och inge ett nytt utan att det kostar något.

Innehåll

Kontakta oss

Vi svarar gärna på era frågor

kontakta oss i formuläret nedan eller på kontakt@nationellaarvsfonden.se

Rulla till toppen